vineri, 4 octombrie 2013

                                                         Pergament din secolul al - XI-lea
Din piele de ovine ovine prelucratã, s-a ajuns la confec ̨ionarea “pergamentului”,numit astfel dupã oraºul în care a fost confec ̨ionat. La început au fost foi volante, apoi îndoite la mijloc, constituind coli care, prins
într-un mãnunchi cu ºuvi ̨e de piele, alcãtuiau caiete numite “tetrados”.
In aceleasi perioadã, romanii
foloseau tãbli ̨e din lemn, acoperite
cu cearã ºi pe care scriau cu un
be ̨iºor ascu ̨it, denumit “stilum”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu